pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk +43 66 054 97 290

o Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov Firmou Víkend s deťmi na účely poskytnutia objednávaných služieba zasielania súvisiacich oznámení v súlade sozásadami ochrany osobných údajov.

 

Zásady ochrany osobných údajov