FolkLiptov

Srdečne pozývame na folklórnu prehliadku

FolkLiptov 2017

Ide o prehliadku slovenského folklóru a folklóru iných národov.

 

Termín: 16.12.2017

Miesto: Liptovský Hrádok, Dom Kultúry

Pravidlá k FolkLiptovu: Pravidla FolkLiptov 2017 

Propozície k FolkLiptovu: Propozície FolkLiptov 2017

Prihlasovací formulár: Prihlasovaci formular_Folkliptov

Porota:  p.Vladimír Urban, p.Peter Cicák, p. Stanislav Marišler,  p.   Martin Urban

Ďaľších porotcov onedlho doplníme ?

Dodatočná informácia: Počas prehliadky sa bude konať aj trh ľudových remesiel. Záujemcovia o vystavovanie, prosím kontaktovať organizátora.

English version:

Date: 16.12.2017

Place: Liptovský Hrádok, Dom Kultúry

Rules: FolkLiptov_English

Jury: p.Vladimír Urban, p.Peter Cicák, p. Stanislav Marišler,  p.   Martin Urban

Information: Slovak tradiniol products will be presented during the Festival

 

 

 

 

Folkliptov 2

V prípade naplnenia kapacity Vás budeme  informovať oznamom na stránke o pozastavení prijímania prihášok