pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk +43 66 054 97 290

V spolupráci so zahraničnými tanečnými partnermi si Vás dovoľujeme pozvať na nasledovné tanečné podujatia:

Účasť na týchto súťažiach nie je podmienená účasťou na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér.

AUSTRIA WIENER NEUSTADT – súťaž už prebehla

  Dance festival v Poreči – súťaž už prebehla

Dance  festival  NOVI SAD