pohybbezbarier@pohybbezbarier.sk +43 66 054 97 290

V spolupráci so zahraničnými tanečnými partnermi si Vás dovoľujeme pozvať na nasledovné tanečné podujatia:

Účasť na týchto súťažiach nie je podmienená účasťou na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér.

International dance festival Schwechat

Austria Open Wiener Neustadt

AVE MORAVIA Brno

Dance  festival v Poreči

Účasť na týchto súťažiach je podmienená účasťou na tanečnej súťaži Pohyb bez bariér:

INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL zagreb