Dance Festival Poreč

Dance   Festival  Poreč

5 – 7. April, 2019

 DFP 2019 Poster

Informácie o pravidlách, kategóriách: http://dancefestnovisad.org/index-eng.php

Registrácia: http://dancefestnovisad.org/register/en/

Invitation Letter  Invitation letter for DANCE FEST POREČ 2019

Registrácia do 10.3. 2019 – v prípade zaplnenia kapacity – môže byť registrácia ukončená skôr.

Ubytovanie – informácia k balíkom: http://dancefestnovisad.org/accommodation

Všetci účastnici festivalu v Poreči 2019 si musia vybrať jeden z ponúkaných balíkov- PLATINUM, GOLD alebo SILVER.