„Tanec je umenie, v ktorom si nohy myslia, že sú hlavou.“
- Stanislaw Jerz Lec

Upcoming Events

Registracia pre pohyb bez barier uŽ spustená


PARTNERSKé SÚŤAŽe:

Vienna Dance Open 2023

Viedeň

Dance Fest Novi Sad 2023

Novi Sad

Registracia uz spustena