„Tanec je život... Môžeš spadnúť mnohkrát, ale vždy sa musíš postaviť"
- Neznámy autor

termíny
pre rok 2024

2-3.3.2024 Žilina
plan: 23-24.3.2024 Bratislava
6.4. 2024 Košice

Finálna štartovacia listina SOBOTA

Finálna štartovacia listina NEDEĽA