„Tanec je život... Môžeš spadnúť mnohkrát, ale vždy sa musíš postaviť"
- Neznámy autor

bratislava

25-26.3.2022


postup na:
 European championships in kalkar (DE)
26-29.5.2023 (modern dance)


bliŽŠie informácie doplníme

Vladimír Šoltýs (benito)
hl. porotca

Erika brandnerova

Katarína Rohačová

Miriam buschbacherova

Vladimir Klement

NOrbert GrofČík

Katarína Rohačová

Marek homola