Menu Zavrieť

POHYB BEZ BARIÉR

TANEČNÁ SÚŤAŽ 

PRE VŠETKÝCH 

MILOVNÍKOV TANCA

POHYB BEZ BARIÉR

VEKOVÉ KATEGÓRIE

 • MINI – rok narodenia – 2017 a skôr

 • Deti (DVK) – rok narodenia – 2014-2016

 • Junior (JVK) – rok narodenia – 2010-2013

 • Hlavná veková kategória (HVK) – rok narodenia – 1990 – 2009

 • Hlavná veková kategória 2 (HVK2) – rok narodenia – 1989 a neskôr

PRIHLASOVANIE

Prihlasovanie sa vykonáva cez registračný systém http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/index.php

Z organizačných dôvodov vieme prijať obmedzený počet choreografií na deň.

V prípade, že počet prihlášok presiahne možnú kapacitu, upozorníme na stránke o zastavení prijímania prihlášok.

V prípade záujmu o súťaž pri pozastavení registrácie nás kontaktujte mailom o ďalšom možnom postupe.

ŠTARTOVNÉ

 • Sólo: 21 eur/tanečník

 • Duo: 11 eur/tanečník

 • Trio: 8 Eur/tanečník

 • Kvarteto: 6 eur/tanečník

 • Znevýhodnená skupina: 15 eur/choreografia

 • Veľké, stredné formácie:

8 eur/tanečník – 1. štart vo veľkej resp. strednej formácii,

5,50 eur/tanečník – 2. a ďalšie štarty v stredných a veľkých formáciách „zľavnený štart“ – platí len pre stredné a veľké formácie

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Finálny časový harmonogram bude potvrdený po uzávierke prihlášok a zverejnený na stránke najneskôr 3 dni pred súťažou na webovej stránke: www.pohybbezbarier.sk

VSTUPNÉ

 • Dospelí: 12 EUR /dva dni alebo 7 eur/ deň,

 • Deti od 6 -10 rokov: 7 EUR/ dva dni alebo 5 eur/deň,

 • Deti do 5 rokov, držitelia ZŤP karty a dôchodcovia nad 70 rokov vstup zdarma

Platia aj rodičia, ktorí pomáhajú pri prezliekaní detí

Voľné lístky sa poskytujú na základe počtu prihlásených tanečníkov:

 • pri počte tanečníkov od 10-20 tanečníkov: 1 lístok pre trénera + 1 voľný lístok

 • pri počte tanečníkov od 21 – 30 tanečníkov: 1 lístok pre trénera + 2 voľné lístky

 • pri počte tanečníkov od 31 do 40 tanečníkov: 1 lístok pre trénera + 3 voľné lístky

 • pri počte tanečníkov od 41 do 50 tanečníkov viac: 1 lístok pre trénera + 4 voľné lístky

Max. hranica pre voľný počet lístkov: 1 lístok pre trénera + 4 voľné lístky

UPOZORNENIE

Každý tanečník tancuje na vlastné riziko.

Organizátor ani správca haly /sály nenesie žiadnu hmotnú zodpovednosť za Vaše osobné veci.

V prípade porušovania disciplíny /ničenie a poškodzovanie majetku a priestorov, ako aj hanlivé a urážajúce vyjadrenia zo strany tanečníkov na porotu, alebo iný tanečný súbor/ si organizátor vyhradzuje právo diskvalifikovať celý tanečný súbor.

Zaslaním Vašej prihlášky akceptujete Pravidlá súťaže, GDPR a organizátorovi dávate právo na zverejnenie fotiek z podujatia Pohyb bez bariér.

Vypracovala:
Alica Hammerová
www.pohybbezbarier.sk,
00421 948 118 871
Dátum: 01.06.2024