Menu Zavrieť

POHYB BEZ BARIÉR

TANEČNÁ SÚŤAŽ 

PRE VŠETKÝCH 

MILOVNÍKOV TANCA

POHYB BEZ BARIÉR

POHYB BEZ BARIÉR

5-6.4.2025

BRATISLAVA, ZRKADLOVÝ HÁJ

Prihlasovanie sa vykonáva cez registračný systém http://www.pohybbezbarier.sk/prihlasenie/index.php

Uzávierka prihlasovania na súťaž je do 15. marca 2025!

Súčasťou prihlášky je aj zvuková nahrávka – s presným názvom choreografie (uvedenie tanečného tímu je tiež vítané)!

Termín pre zaslanie hudobnej nahrávky – do 25.3. 2025 (vrátane).

V prípade nedodania hudobnej nahrávky do 25.3.2025 (vrátane) a zároveň bez odkonzultovania posunutia termínu dodania hudobnej nahrávky – penále 10 Eur alebo vyradenie zo štartovacej listiny.

Prípadná zmena hudobnej nahrávky je možná do 31.3.2025 (vrátane) – je nutné kontaktovať organizátora, nakoľko prihlasovací systém už bude uzamknutý.

Zmena hudobnej nahrávky od 1.4.2025 – penále 10 Eur / hudobná nahrávka.
Z organizačných dôvodov vieme prijať obmedzený počet choreografií na deň.

V prípade, že počet prihlášok presiahne možnú kapacitu, upozorníme na stránke o zastavení prijímania prihlášok. V prípade záujmu o súťaž pri pozastavení registrácie nás kontaktujte mailom o ďalšom možnom postupe.

 

ŠTARTOVNÉ

Úhrada štartovného na číslo účtu SK4802000000003017789654 do 15.3. 2025 (vrátane).

Úhrada štartovného od 16.3 – 25.3.2025 (vrátane) – penále 10 Eur / tím.

Po nepripísaní platby na náš účet do 26.3.2025 (vrátane) a zároveň bez odkonzultovania posunutia termínu platby – vyradenie zo štartovacej listiny.

Úhrada štartovného na mieste – penále 15 Eur / tím

V prípade odhlásenia tanečníkov
do 15.3.2025 (vrátane) – vrátenie štartovného vo výške 100%.
do 25.3.2025 (vrátane) – vrátenie štartovného vo výške 50%.
od 26.3.2025 – odpadá nárok na vrátenie štartovného

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Občerstvenie:
Bufet v Zrkadlovom háji, v okolí reštaurácia, Kaufland

Parkovanie:
V okolí Zrkadlového hája, Kaufland