Menu Zavrieť

POHYB BEZ BARIÉR

TANEČNÁ SÚŤAŽ 

PRE VŠETKÝCH 

MILOVNÍKOV TANCA

POHYB BEZ BARIÉR

TANEČNÉ ŠTÝLY

OPEN MINI

 • Veková kategória DETI = vek tanečníkov je 8 rokov a mladší
 • Rôzne tanečné štýly (Techniky moderneho tanca, Street, Disco, show a pod.).
 •  Rekvizity a kulisy sú povolené

HIP HOP A STREET SHOW

 • Choreografie, v ktorých prevládajú tanečné štýly : hip hop a street dance
 • Môže byť použitéhovorené slovo, zapájanie divákov do choreografie
 • Lifty a akrobacia je povolená, nesmú dominovať
 • Rekvizity a kulisy sú povolené

DISCOSHOW

 • Choreografie, v ktorých prevláda dicso štýl.
 • Pohybový slovník môže obsahovať: akrobatické figúry, lifts, skoky, preskoky, kicks, rotácia, roztiažky vpred, bočne, „back and bump spins“ a iné
 • Rekvizity a kulisy sú povolené

SHOW DANCE

 • Tanečná produkcia s jasne definovanou a rozpracovanou témou, prípadne zápletkou, a gradovaním témy, s použitím rôznych tanečných štýlov a techník tanca /napr. Jazzový tanec, techniky moderného tanca, tanečné prvky Rock and roll, Step,Charleston, …/ so zameraním na efektný a spektakulárny charakter tanca
 • Choreografie revuálneho typu (kabaret, revue, paródia a pod.), muzikálový tanec
 • Gymnastické a akrobatické prvky sú povolené za podmienky zachovaniaprevládajúceho tanečného charakteru choreografie, dôraz nusí byť kladený na tanečno – umelecké predvedenie choreografie
 • Rekvizity a kulisy sú povolené

MODERN DANCE

 • Choreografie, ktoré používajú výlučne pohybový slovník moderných tanečných techník: M. Graham, J. Limón, technika súčasného tanca /Contemporary/, Modern Jazz a techniku klasického tanca
 • Samo účelné gymnastické a akrobatické prvky nie sú povolené, pozornosť musí byť zameraná na tanečnosť, muzikalitu, charakter a techniku predvedenia pohybového materiálu
 • Choreografia vyjadruje nejakú myšlienku, pocit alebo príbeh
 • Rekvizity a kulisy sú povolené

OPEN

 •  Choreografie, ktorých pohybový slovník je kombináciou viacerých tanečných štýlov (modern dance, disco, hip hop, show dance)
 • Choreografie, pre ktorých nie je vytvorená samostatná kategória
 • Rekvizity a kulisy sú povolené

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ TANCE

 • Kategóriu tvoria tance, ktoré obsahujú výlučne tanečné motívy slovenských ľudových tancov
 • Rekvizity sú povolené

NATIONAL DANCE

 • Kategóriu tvoria tance, ktoré obsahujú výlučne tanečné motívy jednotlivých národných ľudových tancov.Napr. maďarské, ruské, rómske, španielske, orientálne, írske, country a pod.
 • Rekvizity sú povolené